Unitat 3

Les abreviatures. Les sigles i els acrònims. Els símbols

Contingut exercicis
Composició de textos escrits. Les abreviatures. Les sigles i els acrònims. Els símbols

 

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.