Unitat 22

La síl·laba

Una síl·laba és un conjunt de sons emesos en un sol cop de veu. La síl·laba té un nucli, que és sempre una vocal i que és l'element imprescindible per tal que hi hagi una síl·laba.

Contingut exercicis

Segons el nombre de síl·labes, classifiquem els mots en monosil·làbics i en polisil·làbics. Els primers són els que tenen una sola síl·laba, mentre que els segons són els que en tenen dues o més. En funció de la quantitat de síl·labes de cada paraula, aquestes són bisíl·labes (si en tenen dues), trisíl·labes (si en tenen tres), tetrasíl·labes (si en tenen quatre)...

No totes les síl·labes tenen la mateixa importància i, per tant, no tenen la mateixa intensitat a l'hora de donar els cops de veu. És per això que només tenim una síl·laba tònica a cada paraula, mentre que les altres són les àtones.

Segons la posició sil·làbica en la qual es troba la tònica, classifiquem les paraules en agudes, planes i esdrúixoles.

Les paraules agudes són les que presenten la síl·laba tònica a l'última posició. I s'accentuen quan acaben en vocal, en vocal + -s i en en i in.

Exemples: fu-ne-ral i en-tre-.

Les paraules planes tenen la síl·laba tònica a la penúltima posició. S'accentuen quan no acaben en cap de les terminacions esmentades en les agudes.

Exemples: plà-tan i e--men.

Les esdrúixoles presenten tres síl·labes o més, i la tònica recau en l'antepenúltima síl·laba o les anteriors. Les esdrúixoles s'accentuen totes. Per exemple: his--ri-a.

En la separació sil·làbica, cal tenir en compte els dígrafs, que podeu consultar en la càpsula anterior.

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.