Unitat 7

La mètrica i la versificació. Tipus d'estrofes. Figures retòriques

Els poemes estan formats per versos i estrofes. Els versos corresponen a una línea i el conjunt de versos formen les estrofes.

Contingut exercicis
Comprensió de textos escrits. La mètrica i la versificació. Tipus d’estrofes. Figures retòriques

 

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.