Unitat 54

La literatura renaixentista

El Renaixement és un moviment cultural i artístic del Renaixement es va originar a Itàlia al final de l’edat mitjana, i es va estendre per tot Europa. Expressa l'anhel de recuperar els ideals de la civilització clàssica grecollatina, així com un desig de ruptura amb el passat més immediat, l'edat mitjana.

Contingut exercicis
Història de la literatura- La literatura renaixentista

 

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.