Unitat 52

La literatura popular

Coneixem com a literatura popular (o tradicional) la creació literària transmesa de generació en generació, sovint de forma oral, i amb nombroses reelaboracions fins que ha arribat a nosaltres.

Contingut exercicis
Història de la literatura. La literatura popular
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.