Unitat 55

La literatura moderna

En la literatura catalana, l'edat moderna comprèn els moviments o corrents literaris que s’imposen en els segles del XVI al XVIII, i que són els següents: Renaixement, Barroc i il·lustració.

Contingut exercicis
Història de la literatura- La literatura moderna
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.