Unitat 5

Els textos teatrals

El teatre és la representació de la novel·la. En el teatre, els personatges de la història prenen vida i diuen —de viva veu— els seus parlaments, sense la necessitat d'un narrador.

Contingut exercicis
Comprensió de textos escrits. Els textos teatrals
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.