Unitat 8

Els textos poètics

Mitjançant la poesia, l'autor expressa estats d'ànim, emocions, sentiments... Es tracta d'un gènere literari molt personal i proper a l'autor.

Contingut exercicis
1 2
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.