Unitat 15

Els textos de la vida quotidiana

Les persones tenim la necessitat de comunicar-nos, tant de manera oral com escrita. Creem textos per tal de transmetre un missatge concret.

Contingut exercicis
Comunicació. Els textos de la vida quotidiana

 

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.