Unitat 16

Els textos acadèmics

Els textos acadèmics s'utilitzen en l'àmbit de l'educació i l'ensenyament. Informen, expliquen, difonen i interpreten un tema específic de forma organitzada i objectiva.

Contingut exercicis

 

1[1] 2[1]
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.