Unitat 4

Els signes de puntuació

Són els nexes que utilitzem per a separar les idees d'un text, les oracions... En funció de la pausa que volem fer entre una idea i una altra, el signe de puntuació és un o un altre.

Contingut exercicis
12

 

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.