Unitat 12

Els mitjans de comunicació: premsa, ràdio i televisió

Els mitjans de comunicació són instruments que ens permeten comunicar-nos amb altres persones, estar informats de tot allò que passa arreu del món i entretenir-nos.

Contingut exercicis
Comunicació. Els mitjans de comunicació- premsa, radió i televisió
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.