Unitat 1

Els connectors textuals

Els connectors textuals són enllaços en els que lliguem el discurs i ens ajuden a organitzar el text de forma ordenada i ben coordinada.

Contingut exercicis
12
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.