Unitat 17

El text narratiu

El text narratiu serveix per a explicar-nos unes accions o uns fets que poden ser reals o imaginaris i que es desenvolupen en un temps i en un espai determinats. Aquests fets estan relacionats entre si i constitueixen una història.

Contingut exercicis
Comunicació. El text narratiu
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.