Unitat 18

El text instructiu

El text instructiu recomana de fer un seguit d'accions i indica per què les hem de fer i com les hem de fer.

Contingut exercicis
Comunicació. El text instructiu
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.