Unitat 20

El text expositiu

El text expositiu serveix per a difondre, per a informar, per a donar a conèixer una informació concreta. El caràcter del text expositiu ha de ser completament objectiu i la informació s'ha de presentar de manera clara i ordenada.

Contingut exercicis
El text expositiu
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.