Unitat 19

El text argumentatiu

Text en el que s'exposa l'opinió de l'autor sobre un tema concret i, sovint, no tan sols serveix per expressar una opinió, sinó que també es pretén convèncer algú que manifesta una opinió contrària.

Contingut exercicis
Comunicació. El text argumentatiu
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.