Unitat 13

El signe lingüístic: el significat i el significant

El signe lingüístic o paraula és el conjunt de grafies que té relacionat un contingut mental.

Contingut exercicis
El signe lingüístic
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après..

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.