Unitat 56

El renaixement (segle XVI): context històric i social

La producció literària d’aquest segle està marcada per dos fets bàsics:
La influència d’Ausiàs March en la poesia.
La influència de l’humanisme i el Renaixement en la literatura en general.

Contingut exercicis
Història de la literatura- El Renaixement (s. XVI)- context històric i social
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.