Unitat 57

El concepte de «decadència»

Cap al segle XV els territoris de parla catalana estan sortint d’una edat mitjana esplendorosa pel que fa a la literatura i a l’ús del català, una etapa en la qual la llengua catalana fou conreada i parlada en tots els àmbits. A partir d’aquell moment, però, la producció literària i la llengua catalana van decaure tant pel que fa a quantitat com a qualitat.

Contingut exercicis
història de la literatura. El concepte decadència
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.