Unitat 53

El barroc (segle XVII)

El barroc dóna una resposta artística a les necessitats culturals de l’entorn. I a Catalunya, aspectes com la guerra dels Segadors (1640), el bandolerisme i el rigor del catolicisme contribueixen a crear un marc social amb pocs espais per a la llibertat d’expressió cultural.

Contingut exercicis
Història de la literatura. El barroc

 

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.