Unitat 60

Félix Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca

Contingut exercicis
1[1] 2[1]

3[1]Visiona este video del auto sacramental La cena del rey Baltasar:

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.