Unitat 16

El texto narrativo

El texto narrativo relata las acciones, reales o ficticias, que llevan a cabo unos personajes.

Contingut exercicis
Tipología textual- El texto narrativo
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.