Unitat 58

El sí de las niñas

Contingut exercicis
1[1] 2[1]3[1] 5[2]

 

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.