Unitat 9

El género narrativo

En el género narrativo el autor utiliza un narrador para explicar una historia que puede ser real o ficticia.

Contingut exercicis
1[1] 2[1]
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.